OSP Wilków Ochotnicza Straż Pożarna Wilków

Zarząd

ZARZĄD OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WILKOWIE:

 

Prezes - Henryk Fartuszyński
Wiceprezes-naczelnik - Jarosław Kruszyk
Z-ca naczelnika - Grzegorz Jasik
Sekretarz - Mikołaj Jasik
Skarbnik - Czesława Sławińska
Gospodarz Grzegorz Rymarkiewicz
Kronikarz - Małgorzata Rymarkiewicz
Członek - Tadeusz Kurosz
Członek - Zbigniew Sławiński

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 


Przewodniczący - Szymon Kowalik
Sekretarz - Fryderyk Lewandowski
Członek - Piotr Rozynek